Պայմանագրերի կնքման գործընթացի վերահսկողություն և փաստաթղթերի պատրաստում