Կազմակերպել և անցկացրել ենք 10 մլրդ դրամից ավելի մրցույթներ