Երաշխավորված 10 տոկոս խնայողություն: 10%-ից պակաս խնայողությունների դեպքում ծառայության դիմաց գումար չի գանձվում