Միավորված գնումների կազմակերպում, որտեղ միավորվում են տարբեր ընկերությունների պահանջարկները և կազմակերպվում է մրցույթ մեծ ծավալներով