Այլ կազմակերպություններ
  1. «Տրանսպորտային փոխադրումներ» ՊՈԱԿ
  2. «Դավթաշեն ԲՖԿՏ» ՓԲԸ
  3. «Արաբկիր – Կամար» ՓԲԸ
  4. «Կենտրոն – Կանաչապատում» ՓԲԸ
  5. «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ