ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տարեկան / 6 ամիս)

Գնումների մասին օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ ծանուցում
Կարդալ ավելին
Մրցույթների փաթեթների անվճար պատրաստում
Կարդալ ավելին
Նոր մրցույթների հրավերների ստացում /պետական և մասնավոր/ էլեկտրոնային ծանուցմամբ
Կարդալ ավելին
Աջակցություն /բանավոր խորհրդատվություն/
Կարդալ ավելին
Պայմանագրերի կնքման գործընթացի վերահսկողություն
Կարդալ ավելին
Բողոքարկման խորհրդատվություն
Կարդալ ավելին