Կազմակերպիր քո տենդերը

10%

Երաշխավորված

Խնայողություն

Ի՞նչ

Խնդիրներ

Ենք Լուծում

Ինչու՞ ընտրել մեզ

Մեր թիմը

Հաճախորդների ցուցակ

 • Մշակութային բնագավառի կազմակերպություններ
 • Առողջապահական բնագավառի ընկերություններ
 • Համայնքներ և համայնքային կազմակերպություններ
 • Պետական միջոցառումներ
 • Այլ կազմակերպություններ
 • Կրթություն և գիտություն բնագավառի կազմակերպություններ

Փաթեթներ Վաճառողների համար

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տարեկան / 6 ամիս)
 • Գնումների մասին օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ ծանուցում

 • Մրցույթների փաթեթների անվճար պատրաստում

 • Նոր մրցույթների հրավերների ստացում /պետական և մասնավոր/ էլեկտրոնային ծանուցմամբ

 • Աջակցություն /բանավոր խորհրդատվություն/

 • Պայմանագրերի կնքման գործընթացի վերահսկողություն

 • Բողոքարկման խորհրդատվություն

49000 / 29000 դր
 • 4 հատ / 2 հատ

Ուղարկել

69000 / 39000 դր
 • 6 հատ / 3 հատ

Ուղարկել

89000 / 49000 դր
 • 10 հատ / 5 հատ

Ուղարկել

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ
 • Նոր մրցույթների հրավերների ստացում /պետական և մասնավոր/ էլեկտրոնային ծանուցմամբ

 • Մրցույթների փաթեթների պատրաստում

 • Գնահատող հանձնաժողովի նիստերին մասնակցություն և կազմակերպության շահերի ներկայացում /Երևան քաղաքից դուրս՝ պայմանագրային/

 • Գնումների բողոքարկման նիստերին և դատարաններում մասնակցություն, կազմակերպության շահերի ներկայացում

 • Պայմանագրերի կնքման գործընթացի վերահսկողություն և փաստաթղթերի պատրաստում

 • Բողոքարկման փաստաթղթերի պատրաստում

ամս. 79000 դր.
 • անսահմանափակ

 • 3 անգամ

Ուղարկել

Փաթեթներ գնորդների համար

Պետական գնումներ

Միանգամյա սկսած 79 000 դրամից

/

Ամսական (տարեկան պայմանագիր) սկսած 55 000 դրամից

Գնումների համակարգող՝ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված գնման ընթացակարգերի կազմակերպում և անցկացում

            գնումների պլանների կազմում

 

            հրավերների պատրաստում

 

            մրցույթի հրապարակում

 

            արձանագրությունների կազմում

 

            մասնակիցների հայտերի՝ հրավերի պահանջներին

            համապատասխանության  ստուգում

 

            պայմանագրերի կազմում և կնքման գործընթացի

            կազմակերպում

 

            հաշվետվությունների ներկայացում

 

 

 

Ամսական սկսած 19 000 դրամից

Մասնագիտական խորհրդատվություն

կազմակերպվող գնման ընթացակարգի վերահսկում

 

օրենսդրության համապատասխանության ապահովում

 

փաստաթղթերի կարգավորում

 

 

Միանգամյա սկսած 29 000 դրամից

Բողոքարկման գործընթացում աջակցություն և խորհրդատվություն

 

 

մասնագիտական խորհրդատվություն

 

 

 

 

Մասնավոր ընկերությունների եվ Ֆիզիկական անձանց համար

 • ԲԵՆԶԻՆ
  (ռեգուլյար)
  շուկայական գին
  450 դրամ
  425 դրամ
 • ԹՈՒՂԹ
  գրասենյակային
  շուկայական գին
  1500 դրամ
  1350 դրամ
 • ԵՎՐՈՊԱՏՈՒՀԱՆ
  1քմ
  շուկայական գին
  25000 դրամ
  18500 դրամ
 • ԼԱՄՊ
  շուկայական գին
  300 դրամ
  250 դրամ